Esittelyssä Hämeen Hallituspartnereiden hallituksen varapuheenjohtaja Kari Kaartinen


Kari Kaartisen kokemus on ollut arvokasta Hämeen Hallituspartnereiden hallituksessa ja yhdistyksen kehittämisessä jo vuosia. Hienoa, että Karin kokemus ja panos jatkuu edelleen.

Karilla on yli 30 vuoden kokemus pienten ja keskisuurten (pienimmillään parin hengen start up -yhtiöitä ja suurimmillaan organisaatiossa väkeä 400 henkeä, liikevaihtoa yli 100 miljoonaa euroa ja tasetta enimmillään neljännesmiljardi euroa) yritysten johdosta eri rooleissa.

Hänen osaamisensa painottuu juridiikkaan, talouteen, johtamiseen, rahoitukseen, yritysjärjestelyihin, yrityksen kasvattamiseen ja hallitustyöskentelyyn vaativissakin tilanteissa.

Hallitustyöskentelystä Karilla on kokemusta toimintaansa käynnistävistä yhtiöistä, pienen yhtiön kasvattamisesta yli 200 henkilöä työllistäväksi konserniksi, parista vahinkovakuutusyhtiöstä, rahoitusyhtiöstä. Nämä yhtiöt toimivat esimerkiksi IT-alalla, vahinkovakuutusliiketoiminnassa, yritysten myyntilaskujen rahoituksessa, terveyspalveluiden tuottajana, logistiikka-alalla, vapaa-ajan palvelutuotannossa, erikoiskaupassa jne. Kari on täydentänyt oikeustieteellistä yliopistotutkintoaan laajasti erityisesti laskentaan ja johtamiseen liittyvillä opinnoilla mukaan lukien Hyväksytty Hallituksen Jäsen HHJ -koulutuksella ja tätä täydentävällä puheenjohtaja-koulutuksella (HHJ-PJ). Kari on ollut useita vuosia Hämeen Hallituspartnerit ry:n hallituksen varapuheenjohtajana ja on ollut jäsenenä myös Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry:ssä monen vuoden ajan.