HANKKEET JA AVUSTUKSET


HÄMEEN HALLITUSPARTNERIT TOTEUTTI 1.11.2022 – 30.11.2023 HALLITUKSET TÖIHIN HÄMEESSÄ -HANKKEEN ELY:N MYÖNTÄMÄLLÄ ESR -RAHOITUKSELLA.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

TIIVISTELMÄ HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA
ELY-keskuksen hanke ”Hallitukset töihin Hämeessä” mahdollisti hallitusanalyysin sadalle Hämeen pk-yritykselle maksutta 1.1. – 30.11.2023 välisenä aikana. Toteuttajana toimi Hämeen Hallituspartnerit ry, jossa tehtiin käytännön hanketyöt: verkostoituminen, yhteistyö, markkinointi, kontaktointi, konsultaatiot ja niiden jälkiraportointi ja hoito sekä hankkeen seuranta, raportointi, arkistointi ja maksatushakemukset. Käytännön työn suoritti yhdistyksen määräaikainen/osa-aikainen toiminnanjohtaja, joka hankkeen aikana toimi pääosin hankkeen parissa sen projektipäällikkönä ja toteuttajana.
Hankkeen tavoitteena on ollut auttaa pk-yrityksiä erityisesti toimintaympäristön muutosten ja pandemian vaikutusten osalta: sparrata haasteissa ja etsiä mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen, laajentamiseen tai suunnan muutokseen painottuen hallitustyön tuomiin hyötyihin yrityksen menestyksen turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa.
Hankkeen kautta on ollut mahdollista tarjota konsultaatiota myös pieniin yrityksiin ja startuppeihin, jotka eivät vielä ole hakemassa riippumatonta hallituksen jäsentä. Hankkeen kautta on kasvatettu Hämeen pk-yrityksissä osaamista ja ymmärrystä hallitustyön merkityksestä. Keskustelujen ja palautekyselyn perusteella on jo tiedossa, että moni mukana olleista yrityksistä on lähtenyt hakemaan hallitustyöhönsä ammattimaisuutta ja apua yrityksensä strategiseen kehittämiseen. Hankkeen kautta konsultoiduista isommista yrityksistä jo noin 15 % on jo antanut analyysin jälkeen toimeksiannon Hämeen Hallituspartnereille hallitusjäsenen hausta.
Päijät- ja Kanta-Hämeessä on hallitusanalyyseja hankkeen kautta vuonna 2023 tehty 83 yritykselle kattavasti koko Hämeen alueella (Lahti, Hämeenlinna, Heinola, Riihimäki, Forssa, Orimattila, Asikkala, Hartola, Janakkala). Mukana on ollut yrityksiä hyvin erilaisilta toimialoilta: valmistavaa teollisuutta, pesulatoimintaa, hoiva-alaa, konsultointia, lakimiespalvelua, rakennusalan yrityksiä jne. Yritysten pääasiallinen liikevaihto on ollut 0,5 – 2,0 miljoonaa euroa, mutta mukana on ollut myös aivan pieniä yhden henkilön yrityksiä, juuri perustettuja yrityksiä, startup -yrityksiä sekä muutama isompi yritys (suurin liikevaihto 50 milj.euroa).
MIKSI HALLITUSANALYYSI
– merkityksellistä työtä PK -yritysten parissa
– palautteet innostavia, tehty sähköinen palautekysely hankkeen kautta konsultoiduille yrityksille joulukuussa 2023 ja uusintakierros vielä tammikuun 2024 alussa.
– yrityksen sparrausta startupista jo pitkään toimineisiin yrityksiin
– parhaimmillaan tukena silloin, kun yrityksessä on aito halu lähteä kehittämään hallitustyötä.
Hankkeessa hallitusanalyysi sisältää 2 – 8 tunnin konsultaation yrityksessä. Valmiin mallipohjan avulla konsultaatiossa käydään läpi yrityksen perustoimintaa, luvut ja tavoitteet parin vuoden säteellä, strategia sekä erityisesti omistajastrategia. Sen jälkeen tehdään analyysiosio, jossa määritellään liiketoiminnan kaikkien osa-alueiden tärkeys yritykselle numeroin ja arvioidaan kuhunkin osa-alueeseen käytetty aika/panos/osaaminen ja kirjoitetaan ylös kommentit, näkemykset, tavoitteet ja ideat, mitä kunkin osa-alueen osalta keskustelussa tulee ilmi.
Analyysin lopputuloksena yritys saa konsultaation jälkeen käyttöönsä raportin, jota voi hyödyntää esim. toiminnan kehittämisessä tai hallitusjäsenen haussa (yrityksen tarvitseman profiilin määritys). Uuden hallitusjäsenen perehdytyksessä raportti toimii loistavasti.

Hankkeen aikana kehitettiin konsultaatiossa käytettävää lomaketta ja raporttia sekä myös itse konsultaation sisältöä. Merkityksellisyyden ja palautteiden perusteella hallitusanalyysi on otettu yhdistyksen käyttöön maksullisena palveluna, mutta myös on päätetty hakea avustuksia, joiden turvin hallitusanalyysia voidaan tarjota maksutta hämäläisille yrityksille jatkossakin.

Rengon- ja Hauhon Säästöpankkisäätiö onkin myöntänyt yhdistykselle avustuksen, jolla voidaan tarjota 20 Kanta-Hämäläiselle yritykselle maksuton hallitusanalyysi ja PHP-Säätiö on myöntänyt avustuksen, jolla voidaan tarjota maksutta 20 Päijät-Hämäläiselle ICT-yritykselle maksuton hallitusanalyysi.

Lisäksi hanke on poikinut jatkohankeideoita, joilla voidaan tuottaa lisäarvoa yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä TKI-toimintaan. Yhteishankkeita on pohdinnassa LAB-ammattikorkeakoulun ja LUTin kanssa.

Hallitusanalyysi on myös käytössä valtakunnallisesti Suomen hallituspartneri -yhdistyksillä. Vastaavia hankkeita, joissa hallitusanalyysi on tarjottu maksutta on Hämeen lisäksi mm. Itä-Suomessa. Yhteistyössä hallitusanalyysia on kehitetty ja viime vuonna Itä-Suomen ja Hämeen Hallituspartnerit tekivät koulutusvideon hallitusanalyysista valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.