Hämeen Hallituspartnereiden uuden jäsenen Miia Antinin esittely


Miia Antin: Haluan nyt olla osaltani mukana kehittämässä Hämeen yritysten kasvua osallistumalla hallitustyöskentelyyn ja hallitustyöskentelyn kehittämiseen. Miialla on yli kahden vuosikymmen kokemus finanssialalta, erityisesti varainhoidon ja sijoitustoiminnan parista. Hallituskokemusta hänellä on varsinkin kuntayhtiöistä- ja organisaatioista sekä järjestöjen johdosta. Miialla on laajat yhteiskunnalliset verkostot ja kokemus julkisesta hallinnosta.

Miia Antin: Haluan nyt olla osaltani mukana kehittämässä Hämeen yritysten kasvua osallistumalla hallitustyöskentelyyn ja hallitustyöskentelyn kehittämiseen.

Miialla on yli kahden vuosikymmen kokemus finanssialalta, erityisesti varainhoidon ja sijoitustoiminnan parista. Hallituskokemusta hänellä on varsinkin kuntayhtiöistä- ja organisaatioista sekä järjestöjen johdosta. Miialla on laajat yhteiskunnalliset verkostot ja kokemus julkisesta hallinnosta.