HÄMEEN HALLITUSPARTNERIT TARJOAA MAKSUTTOMAN HALLITUSKONSULTAATION YRITYKSILLE VUODEN 2023 AIKANA


Hämeen Hallituspartnereilla on alkanut Hallitukset töihin -hanke, jossa ESR-rahoituksen turvin voidaan antaa maksutonta konsultaatio-palvelua Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen yrityksille. Hanke on osa Suomen Rakennerahaston ohjelmaa: kestävää kasvua ja työtä, jonka avulla halutaan edistää yritysten ja yrittäjien nopeaa muutoskyvykkyyttä. Tämän ansiosta Hämeessä on tarjolla yrityksille loistava mahdollisuus aloittaa keskustelut hallitustyönsä kehittämiseksi.

HÄMEEN HALLITUSPARTNERIT TARJOAA MAKSUTTOMAN HALLITUSKONSULTAATION VUODEN 2023 AIKANA
Vuosi 2022 on Hämeen Hallituspartnereilla ollut voimakasta kehittämisen aikaa, mistä suurin hyöty yrityksille on hanke, jossa ESR-rahoituksen turvin yritykset saavat maksutonta konsultaatiopalvelua  Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä. Hanke on osa Suomen Rakennerahaston ohjelmaa: kestävää kasvua ja työtä, jonka avulla halutaan edistää yritysten ja yrittäjien nopeaa muutoskyvykkyyttä. Tämän ansiosta Hämeessä on tarjolla yrityksille loistava mahdollisuus aloittaa keskustelut hallitustyönsä kehittämiseksi.
”Vuoden 2023 marraskuun loppuun mennessä tarjoamme yrityksille maksuttoman konsultaation, jossa yrittäjä pääsee keskustelemaan asiantuntijan kanssa liiketoiminnastaan, kehitysajatuksistaan, tulevaisuuden näkemyksistään ja hallitustyön tai muun jatkokonsultaation mahdollisuuksista yrityksen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi.” kertoo toiminnanjohtaja Seija Kraft Tapionsalo.

Tämä mahdollisuus voidaan tarjota noin 100 yritykselle. Ensisijaisesti otamme mukaan yrityksiä, jotka selkeästi hyötyisivät ulkopuolisesta asiantuntijasta ja sparrauskumppanista. Hallitustyön kehittäjänä haluamme myös rohkaista yrittäjiä kasvattamaan yritystään investointien ja kansainvälistymisenkin kautta. Tänä päivänä alati muuttuva toimintaympäristö tuo yrityspäättäjille monia huolia: jatkuvasti kohoavat hinnat, työvoimapula, ennakoimattomuus, puhumattakaan markkinoiden muutoksista ja yllättävistäkin kilpailijoista. Perustoiminnat ovat hanskassa, mutta sparrausta kaivataan monissakin kysymyksissä. Usein talous-ja liiketoimintaosaaminen nousee keskeiseksi, kun lähdetään hakemaan hallituksen jäsentä, mutta tärkeänä ja merkityksellisenä asiana yrityksen kehityksen varmistamisessa on myös uuden hallitusjäsenen omat verkostot sekä strateginen osaaminen”, kertoo Kraft Tapionsalo.

Systemaattinen hallitustyö vie yritystä eteenpäin
”Vielä haluaisin lisätä, että perushallitustyön osaaminen on myös tärkeää. Moni yrittäjä pelkääkin, että hallitustyö tuo uusia vaatimuksia, jotka eivät aina edes kiinnosta sen oman perusbusineksen pyörittämisen lisäksi. Mutta nimenomaan se systemaattinen hallitustyö tuo yritykseen jatkuvan kehittämisen mallin,  mikä vie yritystä eteenpäin ja mahdollistaa kehityksen ja menestyksen”, toiminnanjohtaja jatkaa pohdiskeluaan.

Aikaisemmasta hankkeesta hyviä kokemuksia
Hämeessä on aikaisemmin tehty Hämeen kauppakamarin toteuttamana vastaava hanke, jossa käytiin noin 80 yrityksessä samanlainen keskustelu. Näistä yrityksistä noin 20 käynnisti hallitustyön tämän keskustelun ja saamansa Hallitusanalyysi -raportin perusteella ja haki riippumattoman hallitusjäsenen yritykseensä. Hämeen Hallituspartnereiden puheenjohtaja Matti Nieminen oli mukana aikaisemmassa Hämeen Kauppakamarin hankkeessa konsultoimassa yrityksiä.
”On ollut ilahduttavaa tavata yrittäjiä ja keskustella yrityksestä, sen johtamisesta, haasteista ja mahdollisuuksista. Työmme Hämeen hallituspartnereissa kahden maakunnan alueella on merkityksellistä. Autamme yrityksiä hallitustyön kehittämisessä.”

Vaikuttavuutta verkostoista ja yhteistyöstä
Hallituspartnerit muodostaa vahvan verkoston, jossa voima tulee sekä valtakunnallisesta yhteistyöstä että paikallistuntemuksesta ja vaikuttavasta paikallisesta työstä. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on merkityksellistä. Hämeessä ensisijainen yhteistyökumppani on Hämeen Kauppakamari ja LADEC, Linnan Kehitys, yrittäjäjärjestöt ja LAB. Mukana on myös yksityisiä toimijoita pankki- ja vakuutusyhtiöistä.
”Yhteistyökumppaneille on merkityksellistä löytää keinoja, joiden avulla voimme yhdessä auttaa yrityksiä menestymään ja sitä kautta tehdä merkityksellistä työtä elinkeinoelämämme hyväksi. Menestyvät yritykset ovat avainasemassa Hämeen talouden ja työllisyyden kulmakivenä.” kiteyttää Seija Kraft Tapionsalo yhteistyön voiman merkityksen.

Hankkeeseen pääsee mukaan ja lisätietoja voi kysyä: hame@hallituspartnerit.fi tai olemalla yhteydessä suoraan toiminnanjohtaja Seija Kraft Tapionsaloon: kraftseija@gmail.com; p. 040 557 9026