Hämeen Hallituspartnerit ry on valinnut vuosikokouksessaan 9.5.2023 uuden hallituksen.

Kuvassa yhdistyksen puheenjohtaja Matti Nieminen ja hallituksen pitkäaikaiset jäsenet Merja-Leena Alenius ja Matti Kuvaja, jotka nyt jäävät omasta pyynnöstään pois hallituksesta. Merja-Leena Alenius korostikin rotaation tärkeyttä hallitusten kokoonpanoissa. Matti Kuvaja taas toi esille Hallitukset töihin -hankkeiden tärkeän roolin hallituspartnereiden toiminnan vauhdittamisessa.
UUDEN HALLITUKSEN KOKOONPANO
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Cation Oy:n toimitusjohtaja Matti Nieminen Lahdesta.
Hallituksen jäseninä jatkavat hallitusammattilaiset Kari Kaartinen ja Asko Hänninen Hämeenlinnasta sekä Lahdesta toimitusjohtaja, yrittäjä Juha Sundberg.
Uusina jäseninä aloittavat projektikoordinaattori Miia Antin Hattulasta, Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala Lahdesta, LUT:n työelämäprofessori Harri Koponen Hollolasta sekä Ferroplan Oy:n hallituksen puheenjohtaja Minna Patosalmi Orimattilasta.
KOKOUS PIDETTIIN RAVINTOLA VOITOSSA LAHDESSA
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Anttonen ja sihteerinä Seija Kraft Tapionsalo.
Kokouksessa palkittiin valtakunnallisella Hallituspartnereiden tunnustuksella ansioituneesta toiminnasta Asko Hänninen, joka muun muassa  toimii kouluttaja HHJ-kursseilla.
Jokaisesta hallituksen jäsenestä tullaan julkaisemaan esittelyt kotisivuilla kesän mittaan.