Hämeen Hallituspartnerit


Patentti- ja rekisterihallituksen päätös nimenmuutoksesta on rekisteröity.

Vuosikokouksessa 2017 tehtiin historiallinen päätös nimenmuutoksesta. Uusi nimi, Hämeen Hallituspartnerit, kuvaa paremmin yhdistyksen laajentuvaa toimialuetta Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Kuluneen toimintavuoden aikana on ilmennyt kiinnostusta laajentaa toimialuetta nykyisen Lahden talousalueen ulkopuolelle ja siten profiloitua vaihtoehdoksi monille uusille pk-sektorin yrityksille. Tällaisesta toimialueen onnistuneesta laajentamisesta on hyvänä esimerkkinä yhteistyökumppanin, Hämeen kauppakamarin nykyinen toiminta.

Hämeen Hallituspartnerit edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista yritysten hallitustyöskentelyä ensisijaisesti suomalaisissa ja Kanta- Päijät-Hämeessä toimivissa yrityksissä, sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoa yritysten hallitusten jäseninä.

Lisätietoja: Matti Kuvaja, Hämeen Hallituspartnerit puheenjohtaja p. 0400 498 030