Hämeen Hallituspartnereille toiminnanjohtaja


Tähän asti Hämeen Hallituspartnereiden toimintaa on toteutettu pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Toiminnassa on ollut mukana kokeneita yritysjohtajia, jotka ovat antaneet asiantuntemustaan ja panostaan hallitustyön edistämisessä. Tämä työ jatkuu! Nyt kuitenkin toimintaan halutaan saada lisää tehokkuutta, näkyvyyttä ja tuloksia. Toiminnanjohtajaksi on nimitetty pitkään finanssialalla johtotehtävissä toiminut Seija Kraft Tapionsalo. Hän on tehnyt työn ohessa itsekin hallitustyötä ja tällä […]

Tähän asti Hämeen Hallituspartnereiden toimintaa on toteutettu pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Toiminnassa on ollut mukana kokeneita yritysjohtajia, jotka ovat antaneet asiantuntemustaan ja panostaan hallitustyön edistämisessä.

Tämä työ jatkuu! Nyt kuitenkin toimintaan halutaan saada lisää tehokkuutta, näkyvyyttä ja tuloksia.

Toiminnanjohtajaksi on nimitetty pitkään finanssialalla johtotehtävissä toiminut Seija Kraft Tapionsalo. Hän on tehnyt työn ohessa itsekin hallitustyötä ja tällä hetkellä toimii hallituksen puheenjohtajana Provincia Oy:ssä.

”Syksyllä hallituksemme päätti etsiä toiminnanjohtajan ja verkoston kautta löytyikin nopeasti osaava ammattilainen, jonka kokemus ja osaaminen sopi täydellisesti tähän tehtävään” kertoo Hämeen Hallituspartnerit ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Nieminen.

“Yritysten kiinnostus hallitustyön kehittämiseen ja erityisesti pienempien yritysten halu löytää hallituksiin ulkopuolista osaamista, on selkeästi lisääntynyt viime vuosina, toimintamme tehostamiselle on siis tilausta, ” jatkaa Nieminen.

”Tehtävä on todella mielenkiintoinen ja innostava. Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä on paljon yrityksiä ja haluamme olla tukena hallitustyön kehittämisessä ja oikeanlaisen osaamisen löytämiseksi hallituksiin viemään yritystä eteenpäin”, iloitsee Seija Kraft Tapionsalo.

”Tähän asti toiminta on perustunut asiantuntijoiden oman työn ohessa tehtyyn vapaaehtoistyöhön. Nyt kun olemme saaneet sitoutuneen osaavan ammattilaisen keskittymään tehtävään täysillä, haemme aivan uudenlaista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta toiminnallemme, jota teemme yritysten hyväksi. Hallitustyön kehittäminen ja oikeiden ihmisten löytäminen yritysten hallituksiin ja advisoreiksi on todella tärkeässä roolissa yritysten menestymisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä”, jatkaa Matti Nieminen.

Hallituspartnerit ja kauppakamarit tekevät kiinteää yhteystyötä. Erityisesti Hyväksytty Hallituksen jäsen eli HHJ-kurssi ja siihen liittyvä tutkinto on ollut huikea menestystarina ja tuonut näkyväksi hallitustyön merkitystä ja syventänyt osaamista suomalaisten yritysten hallitustyöhön.

”Uudessa roolissani toiminkin Hämeessä järjestettävien HHJ-kurssien puheenjohtajana osassa jaksoista. Olen itse suorittanut HHJ tutkinnon jo vuonna 2013 ja suosittelen HHJ-kurssia ja tutkintoa kaikille hallitustyöstä ja/tai oman yrityksen hallitustyön kehittämisestä kiinnostuneille. Provincia Oy:n hallituksen puheenjohtajuuden lisäksi, minulla on hallituksen puheenjohtajaroolit neljässä vapaaehtoisjärjestössä sekä toimin taloyhtiömme hallituksessa. Aikaisempaa kokemusta hallitustyöstä on kertynyt Lahden ammattikorkeakoulun ja Uusyrityskeskuksen hallituksista.
Hallituspartnereiden missio on auttaa yrityksiä menestymään hallitustyötä tukemalla ja välittämällä hallitusammattilaisia. Olen iloinen, että saan tehdä tätä työtä täällä Hämeessä,” kertoo Kraft Tapionsalo.

Suomessa on kymmenen muuta Hallituspartneri yhdistystä, jotka toimivat yhteistyössä. Lisäksi erityisesti paikalliset kumppanit, jäsenet ja verkostot ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa toiminnan tukemisessa, kehittämisessä ja toteuttamisessa.

”Oivaltava hallitus – menestyvä yritys!”

Ole rohkeasti yhteydessä, niin kerron lisää toiminnastamme ja otan ilolla vastaan kehitysideoita!

Seija Kraft Tapionsalo
toiminnanjohtaja
p. 040 557 9026
email:kraftseija@gmail.com

Verkostoidutaan myös linkedinissä.
https://www.linkedin.com/in/seijakraft/